Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 20 okt.
Hösttema - Frihet
Åsa Högberg, nattvard
   

10:00
Onsd 27 okt.
Hösttema - Till Europa
Med små & stora,
Petter Hermansson, m.fl.
   

14:00
Onsd 30 okt.
Trivselträff, Vintrosahemmet

 Café Tomta
      Tisdagar kl 10 - 12 from. 3 sept.  


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.