Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 25 sept.
Ett är nödvändigt
Med små & stora
Emelie Nestor m.fl.
   

14:00
Onsd 28 sept.
Trivselträff
i Nybblekyrkan
   

10:30
  OBS!
Sönd 2 okt.
Änglarna
I Betel

Café Tomta
       Tisdagar kl 10:00 - 12:00
             Uppehåll under sommaren

             Start
igen 6 september


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.