Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


11:00
 
Sönd 19 aug.
Friheten i Kristus

Ekumenisk gudstjänst,
Stadsparken Örebro
   


09:00
18:00
HÖSTUPPTAKT
Lörd
25 aug.
- städdag
- pajkväll
Knytkalas - dryck och kaffe finns.
   

10:00
Sönd 26 aug.
Medmänniskan
Patrik Wahlund, nattvard

 Café Tomta
      Sommaruppehåll till den 4 sept.


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50