Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 22 maj
Bönen
Med små & stora,A-L Skårsjö m.fl.
   

08:00
Sönd 29 maj
Gökotta vid Sälven
Tag med matsäck!
Vill du cykla, avfärd fr. Tomta 07:15
   

10:00
Sönd 5 juni
Den heliga Anden
Arne Högberg
19:00 Stund av stillhet

Café Tomta
       Tisdagar kl 10:00 - 12:00
               Start 15 mars


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.