Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 9 maj
Bönen
Arne Högberg
   

10:00
Sönd 16 maj
Hjälparen kommer
Anna-Lena Skårsjö
   

10:00
Sönd 23 maj
Den heliga Anden
Arne Högberg

SE UTSÄNDNINGAR PÅ KYRKANS
Facebook eller Youtube!


Café Tomta och Triveslträffarna kommer fortsatt att vara vilande!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.