Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.

  3-4 okt.
BIBELHELG MED ANDERS SJÖBERG
     se program

10:00
Sönd 4 okt.
Änglarna
Anders Sjöberg
10:00 Stund av stillhet
       

10:00
Sönd 11 okt.
Lovsång
Arne Högberg

SE UTSÄNDNINGAR PÅ KYRKANS FACEBOOK-SIDA!
Länk till utsändningarna


Café Tomta och Triveslträffarna kommer att vara vilande under hösten!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.