Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 22 okt.
Trons kraft

Patrik Wahlund
   

10:00
Sönd 29 okt.
Att leva tillsammans
Göran Sahlberg
   

 Café Tomta
      Tisdagar kl 10 - 12


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50