Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 29 nov.
SVT2
Adventsgudstjänst från Åkersbergs Stiftsgård

10:00
Sönd 29 nov.
Gudstjänst med Betelkyrkan, Vasakyrkan och Betlehemskyrkan tillsammans. Youtube

11:03
Sönd 29 nov.
P1 Adventsgudstjänst
från Bergsjöns kyrka i Göteborg

"Dagens tanke"
27 november
från Equmeniakyrkorna i Örebro med Petter Hermansson

SE UTSÄNDNINGAR PÅ KYRKANS
Facebook eller Youtube!


Café Tomta och Triveslträffarna kommer fortsatt att vara vilande!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.