Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


14:00
Onsd 13 dec.
Trivselträff i Betel, Vintrosa
   

1
6-20
Lörd 16 dec.
Café Musikhjä
lpen
   

10:00
Sönd 17 dec.
Bana väg för Herren
Missionsgudstjänst,
offer till Equmenia-
kyrkans internatio-
nella arbete,
"Tänd ett ljus"
Petter Hermansson, nattvard

 Café Tomta
      Tisdagar kl 10 - 12
Höstens sista 12 dec!
                  Start igen 16 jan.


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50