Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 9 augusti
Goda förvaltare Sommargudstjänst -
Elim, Latorp

10:00
Sönd 16 augusti
Nådens gåvor
Arne Högberg

10:00
Sönd 23 augusti
Tro och liv
Arne Högberg

19:00
Tisd 25 augusti
INFORMATIONSTRÄFF
inför årets konfirmationsläsning i kyrkan

Café Tomta
   
Tisdagar kl 10 - 12   
       Prel.start för hösten - 1 sep!


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.