Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.

   

10:00
Sönd 14 mars
Livets bröd
Petter Hermansson
Insamling till pastors
och diakonutbildning
   

10:00
Sönd 21 mars
Guds mäktiga verk
Arne Högberg
16:00 Församlingsmöte

SE UTSÄNDNINGAR PÅ KYRKANS
Facebook eller Youtube!


Café Tomta och Triveslträffarna kommer fortsatt att vara vilande!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.