Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.

17-23 januari
BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET
Inställt pga pandemin!
   

10:00
Sönd 23 januari
Jesus skapar tro
Josef Bergdahl
   

10:00
Sönd 30 januari
Jesus är vårt hopp
(Årsmöte) Anna-Lena Skårsjö, nattvard

Café Tomta
       OBS! Uppskjutet på
                obestämd tid!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.