Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 5 april
Vägen till korset
Arne Högberg
19:00 Stund av stillhet

19:00
Torsd 9 april
Getsemanestund,
Elim Latorp

19:00
Fred 10 april
Långfredagsgudstjänst,
Betel, Vintrosa

10:00
Sönd 12 april
Påskdagsgudstjänst
Kristus är uppstånden
Arne Högberg, nattvard
(med Betel och Elim)

   Café Tomta
      Tisdagar kl 10 - 12   
            PAUSAT tills vidare!INSTÄLLT!
Tillsammansläger

för alla åldrar
20 - 25 juli 2020

Bobergsgården

F
alkenberg
mer info.

 


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år
),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.