Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 13juni
Kallelsen till Guds rike Arne Högberg
   

10:00
Sönd 20juni
Förlorad och återfunnen Sommargudstjänst - Industrimuseet, Garphyttan
   

10:00
Sönd 4juli
Sänd mig
Sommargudstjänst - Nybblekyrkan

SE UTSÄNDNINGAR PÅ KYRKANS
Facebook eller Youtube!


Café Tomta och Triveslträffarna kommer fortsatt att vara vilande!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.