Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 10 juni
Kallelsen till
Guds rike

Friluftsgudstjänst
Tag med fikakorg och fortskaffningsmedel
(vid dåligt väder i kyrkan)
   

10:00
Sönd 17 juni
Förlorad och återfunnen
Sommargudstjänst, Garphyttans
industrimuseeum

 Café Tomta
      Sommaruppehåll till den 4 sept.


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50