Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:30
OBS!
Sönd 21 okt.
Samhällsansvar
 I Betel
Bibeläventyret
   

10:00
Sönd 28 okt.
Frälsningen
Angela Collin, nattvard
Insaml. till Gideoniterna
   

14:00
Onsd 31 okt.
Trivselträff, Vintrosahemmet

 Café Tomta
      Varje tisdag kl 10-12
              Start den 4 sept.


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.