Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 8 aug.
Nådens gåvor
Sommargudstjänst
Arne Högberg
   

10:00
Sönd 15 aug.
Tro och liv
Sommargudstjänst - Betel
   

10:00
Sönd 22 aug.
Friheten i Kristus
Sommargudstjänst -
Elim, Latorp

SE UTSÄNDNINGAR PÅ KYRKANS
Facebook eller Youtube!


Café Tomta och Triveslträffarna kommer fortsatt att vara vilande!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.