Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 16 juni
Gud - Fader, Son och Ande
Sommargudstjänst - Garphyttans
Industrimuseeum
   

1
0:00
Fr-Sö 21-23 juni
MIDSOMMAR
Uskavi, Torp, Hjälmargården
   

10:00
Sönd 30 juni
Kallelsen till
Guds rike
Sommargudstjänst - Elim, Latorp

 Café Tomta
      Sommaruppehåll till 3 sept.  


VINTROSA MUSIKSKOLA
Piano, gitarr, rockskola, musiklek (5-6 år), musiklek forts. (6-7 år),
musikalkör (fr. åk 1).
Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda erbjuder en musikskola på hemmaplan.
Anmälan och info: Studieförbundet Bilda, 019-601 53 50


Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.