Församlings- och kyrkosyn
Vintrosa missionsförsamling hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser. Gud ensam vet vilka som är kristna. Alla som vill följa Kristus och växa in i tron inbjuds att dela församlingens liv och gemenskap.
I församlingen är gudstjänsten, förkunnelsen av Guds ord, dopet och nattvarden återkommande inslag. Allt detta ger möjlighet att vara tillsammans inför Gud och växa vidare i kristen tro.
Vintrosa missionsförsamling vill möta behov i olika åldrar och livssituationer. Vi vill vara ”det levande livets kyrka” och en församling som
  •  visar vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuder alla att leva med honom

  • formar en öppen gemenskap och är ett redskap för försoning

  • hävdar allas lika värde, värnar rätten och avslöjar orätten, verkar för delaktighet i samhället och bidrar till en utjämning av världens tillgångar och en ansvarig förvaltning av Guds skapelse

Vintrosa missionsförsamling är en del av Svenska Missionskyrkan vars medlemmar delar en syn på församlingen som uttrycks med följande ord:

Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare. Guds kyrka är till för alla människor.