Kontakter
Pastor: Patrik Wahlund 070-147 58 24
  Diakon: Anna-Lena Skårsjö 073-699 81 51
annalena.skarsjo@gmail.com
Ordförande: Gunnar Nestor 072-007 78 28
gunnar.nestor@gmail.com
Vice ordförande Inger Lundkvist 019-29 84 55
lillansel@swipnet.se
SMU:s ordf: Linnéa Dalstad 070-548 84 50
      linnea.dalstad@gmail.com
   
Missionskyrkan: 019-29 46 40
 
Inbetalningar: församlingen
Förs.nr. 3257
Bg: 5172-6842
Pg: 39 15 60-0
SMU Pg: 79 31 51-2
Byggnadskassan Pg: 65 54 14-1