Programblad

Gudstjänst-ledare,
-värdar,

psalmspelare

sång & musik

Ljudansvariga

Stund av stillhet
Rofylld kvällsgudstjänst utifrån förtryckt ordning,

Januari 2019

Ti 1 kl 19.00 I Jesu namn
Stund av stillhet
6 kl 10.00 Guds härlighet i Kristus
Ann-Louise Holmlind, nattvard
(m Betel o Elim)
13 kl 10.00 Jesu dop
Med små och stora.
A-L Skårsjö m.fl.
20 kl 16.00 Livets källa, Gemensamt i Betel
27 kl 10.00 Jesus skapar tro
Församlingens årsmöte, nattvard
      TERMINSSTART V4 för
Musikskola, Söndagsskola, Scouter och T-time

Februari

3 kl 10.30 Uppenbarelsens ljus
OBS! I Elim Latorp, nattvard
10 kl 10.00 Sådd och skörd
    kl 19.00 Stund av stillhet
On 13 kl 14.00 Trivselträff (plats ej bestämd)
17 kl 10.00 Nåd och tjänst
Arne Högberg
24 kl 10.00 Det levande ordet
Åsa Högberg, nattvard

Mars

3 kl 10.30 Kärlekens väg
OBS! I Betel, nattvard