Programblad

Gudstjänst-ledare,
-värdar,

psalmspelare

sång & musik

Ljudansvariga

Stund av stillhet
Rofylld kvällsgudstjänst utifrån förtryckt ordning,

Augusti

5 kl 10.00 Nådens gåvor
Sommargudstjänst, Betel Vintrosa
12 kl 10.00 Tro och liv
Sommargudstjänst, Patrik Wahlund
19 kl 11.00 Friheten i Kristus
Ekumenisk gudstjänst,
Stadsparken Örebro
      HÖSTUPPTAKT
25 kl 09.00 - städdag
    kl 18.00 - pajkväll
Knytkalas - dryck och kaffe finns.
26 kl 10.00 Medmänniskan
Patrik Wahlund, nattvard

September

2 kl 10.00 Enheten i Kristus
    kl 19.00 Stund av stillhet