Programblad

Gudstjänst-ledare,
-värdar,

psalmspelare

sång & musik

Ljudansvariga

Stund av stillhet
Rofylld kvällsgudstjänst utifrån förtryckt ordning,

Maj

5 kl 10.30
  
  OBS!
Den gode herden
I Betel, Vintrosa, nattvard
    kl 19.00 Stund av stillhet
12 kl 10.00 Vägen till livet
Med små och stora.
A-L Skårsjö m.fl.
SÖNDAGSSKOLANS TERMINSAVSLUTNING
On 15 kl. 14.00 Trivselträff Equmeniakyrkan
19 kl 10.00 Att växa i tro
Arne Högberg, nattvard
26 kl 10.00 Bönen
Petter Hermansson
To 30 kl 10 - 17 Tysslingedagen, kaffeservering och utställning
    kl 17.00 MUSIKSKOLANS VÅRKONSERT
       

Juni

2 kl 10.30
    OBS!
Hjälparen kommer
I Elim, Latorp, nattvard
       
       
       
       
       
       
       

Juli

       
       
       
  21-27   Equmenias riksscoutläger - PRISMA