Programblad

Gudstjänst-ledare,
-värdar,

psalmspelare

sång & musik

Ljudansvariga

Stund av stillhet
Rofylld kvällsgudstjänst utifrån förtryckt ordning,

September

2 kl 10.00 Enheten i Kristus
Gudstjänst med församlingsmöte
    kl 19.00 Stund av stillhet
9 kl 10.00 Ett är nödvändigt
Angela Collin, nattvard
(m Betel och Elim)
16 kl 10.00 Gudstjänst med små och stora
A-L Skårsjö m.fl.
On 19 kl 14.00 Trivselträff Betel
23 kl 10.00 Rik inför Gud
Arne Högberg
30 kl 10.00 Änglarna
Roger Samuelsson, nattvard

Oktober

7 kl 10.30
OBS!
Trons kraft
 I Elim , Latorp
Andrey Sutyagin m. fl.
On 10 kl 14.00 Trivselträff, Nybblekyrkan
14 kl 16.30 Församlingsmöte
    kl 19.00 Lovsång
Stund av stillhet
21 kl 10.30
OBS!
Samhällsansvar
 I Betel
Bibeläventyret
28 kl 10.00 Frälsningen
Angela Collin, nattvard
Insaml. till Gideoniterna
On 31 kl 14.00 Trivselträff, Vintrosahemmet

November

4 kl 10.30
OBS!
Vårt evighetshopp
I Betel
11 kl 16.30 Församlingsmöte
    kl 19.00 Den yttersta tiden
Stund av stillhet
On 14 kl 14.00 Trivselträff, Elim, Latorp
18 kl 18.00 Vaksamhet och väntan
Avslutningsgudstj.i Globala veckan
Vintrosa kyrka
25 kl 10.00 Kristi återkomst
Arne Högberg, nattvard