equmenia Vintrosa – för barn och ungdomar

Equmeniakyrkan är en ny nationell kyrka som bildades genom att Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan gick samman 2013. I Vintrosa kallar vi oss fortfarande Missionskyrkan. Ungdomsförbunden inom dessa kyrkor har också gått samman och då bildat equmenia. equmeniascout är en del av dess verksamhet men också en del av den nationella och globala scoutrörelsen

Genom equmenia bedriver vi Tonårsarbete, Konfirmation, Scout och Söndagsskola. Grupperna är öppna för alla intresserade.

T-time riktar sig till högstadie- och gymnasieåldrarna. Programmet formas till stor del av deltagarna själva; det kan vara att måla tavlor, göra egna sånger, spela spel eller pingis. Så finns det alltid massor att prata om när man träffas. Efter fikat avslutas kvällen runt de tända ljusen i kyrkan.

Konfirmanderna, som går i årskurs 8, träffas regelbundet under ett år med församlingens pastor som ledare. När man växer ur barnets tankar och tro är det viktigt att bearbeta de nya livsfrågorna och få den unga tron bekräftad. På konfirmandlägret, där konfirmander från andra platser också deltar, knyts många nya kontakter. Några föräldrasamlingar ingår under året. Under pingsthelgen hålls den avslutande konfirmationsgudstjänsten.

Scouterna består av olika åldersgrupper: Spårarscout årskurs 2 och 3, Upptäckarscout årskurs 4 till 6, Äventyrarscout och Utmanarscout.
Scouterna samlas varje måndag mellan 18.00-19.30. I patrullerna lär man ”genom att göra”, i programmet ingår friluftsliv, hantverk, lek, sång och internationella frågor. På hajk och läger får man använda sina färdigheter att leva i naturen. I andakter och temasamlingar får scouterna veta mer om Bibeln och den kristna tron.

Söndagsskolan är barnens egen kyrka. Man träffas en timma i samband med söndagsgudstjänsten 10.00. Efter en gemensam inledning tillsammans med de vuxna möts barnen i sina åldersgrupper. Man lär om livet och den kristna tron genom bibelns berättelser, sång, lek och skapande. Söndagsskolbarnen är mellan 4-14 år. Föräldrar är också välkomna med.