bildarkiv

Kyrka för Fairtrade
9 november 2014

vintrosa.nu

Fotograf: Linda Hallén

Den 9 november diplomerades Vintrosa missionsförsamling till Kyrka för Fairtrade. Vi fick besök av
Listbeth Boberg från Längbro församling som överlämnade ett fint diplom till församlingen ordförande och
missionskommitté.
Att vara en Kyrka för Fairtrade innebär att församlingen kommer att köpa
Fairtrade-märkt kaffe, te, choklad, bananer och andra produkter till verksamheten. Det innebär
också att vi kommer arbeta med rättvisefrågor och den påverkansmöjlighet vi har som konsumenter.

Fairtrade-märkningen innebär:
- att odlarna och anställda får bättre ekonomiska villkor bl a i och med ett utlovat minimipris
- det lokala samhället får del av en premie för investering i lokalt samhälle o verksamhet, t ex till
  skola eller sjukvård

- att barnarbete och diskriminering motverkas
- att demokratin och organisationsrätten främjas
- att hänsyn tas till miljön och ekologisk produktion främjas

Om ni vill läsa mer om Kyrka för Fairtrade http://www.kyrkaforfairtrade.org/

Om ni vill läsa mer om Fairtrade-märkningen och läsa berättelser från odlarna http://fairtrade.se/

 
http://www.kyrkaforfairtrade.org/2014/11/24/hundra-diplomerade-forsamlingar/

Tillbaka till
bildarkiv
vintrosa.nu