Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 26 maj
Gudstjänst

med Söndagsskolans avslutning.
11:30
ca
Församlingsmöte
(e. gudstjänst)
   

10:00
Sönd 2 juni
Vårt dop
Arne Högberg, nattvard *
19:00 Stund av stillhet
   

10:00
Sönd 9 juni
Kallelsen till Guds rike Arne Högberg

    Café Tomta
            Tisdagar kl 10:00-12:00
   OBS! Sista cafét inför
            sommaren 21 maj!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.