Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


14:00
Onsd 27 september
Trivselträff - Equmeniakyrkan
   

16:00
 OBS!
Sönd 1 oktober
Änglarna
Gemensamt i Garphyttans missionshus
19:00 Stund av stillhet
   

10:00
Sönd 8 oktober
Tema -Tacksamhet
Arne Högberg


    Café Tomta
            Start 5 september!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.