Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.


10:00
Sönd 21 juli
Andlig klarsyn
Gräve kyrka
   

15-19
Tisd 23 juli
GlassCafé 
   

10:00
Sönd 28 juli
Goda förvaltare
Tysslinge kyrka
   

10:00
Tisd 4 augusti
Nådens gåvor,
Vintrosa kyrka

    Café Tomta
            Tisdagar kl 10:00-12:00
   OBS! Sista cafét inför
            sommaren 21 maj!


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.