Adress: Lannaforsvägen/Villagatan
                VINTROSA

   Rundvandring i kyrkan.

18 - 25 jan.
BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET
"GÖR DET GODA - STRÄVA EFTER RÄTTVISA"
mer info.

   
  Månd 23 jan.
Scout och Musikskola startar
   

10:00
Sönd 29 jan.
Jesus är vårt hopp
Församlingens årsmöte (inleds med nattvard)

Café Tomta
       Tisdagar kl 10:00 - 12:00
             
Uppehåll v 51-v 2.
               Start igen 17 jan.


All studie- och kulturverksamhet sker i sam-
verkan med Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan Vintrosa - Kyrka för Fairtrade
Bild och info.