Granhammars kyrkoplats

Den äldsta kyrkan i Vintrosa torde vara Granhammarskyrkan, som anses härstamma från den tid, då kristendomen först började predikas i vårt land. Av denna kyrka, som var belägen i östra Granhammar på en liten kulle in­vid landsvägen, återstår endast grundstenarna. Den var inte stor, 15,5 x 6,7 meter, vilket tyder på att församlingen var fåtalig. Den var inte heller en sockenkyrka i vår mening, eftersom sockenindelningen ej ännu var genomförd vid denna tid, utan endast byggd som en gudstjänstlokal för de människor som då bebodde dessa trakter. Man har även funnit spår av en gammal begravningsplats vid kyrkan, en gravsten som påträffats hade en inskrift som talar om för eftervärlden att här vilar Sigrid den husmorsduktiga. Årtal eller andra data fanns tyvärr inte. Varför kyrkan övergavs och när detta skedde vet man inte, den blev troligen för liten när befolkningen ökade. Sägnen berättar, att man inte kunde komma överens om var man skulle bygga den nya kyrkan, vilket låter troligt. Men på själva midsommardagen fann man att det hade snöat på en kulle norr om den gamla kyrkan. Detta var ett tecken som inte kunde missförstås, en gudomlig fingervisning om att här och ingen annanstans skulle kyrkan byggas. Och här byggde man, och gudshuset kallades Vinteråsa. Detta hände någon gång under tidig medeltid, förmodligen omkring år 1200.

Hämtat ur Tysslingeboken  skriven av Harry Sjögren


Tillbaka till: 
TKR